Znamení kříže

Premiéra:  10. září 2005
Igor v roli: Liasardo, Curciův syn

drama lásky a cti

Calderónovo veršované drama, vybudované na půdorysu barokní tragédie lásky a cti, otevírá také odvěké téma zločinu a trestu. Mladý šlechtic Eusebio zabije v souboji Lisarda - bratra své vyvolené Julie, který brání lásce obou milenců. Julie, otřesená tímto zločinem a ještě více zděšená svou neutuchající vášní k bratrovrahovi, odchází do kláštera, zatímco vrah Eusebio se stává loupežníkem a mstí se světu svou krutostí a nemorálností. Navštěvuje Julii v klášteře, ale za cenu obrovského sebeovládání odolá své vášni - což si ovšem roztoužená dívka vyloží jako urážku a výraz pohrdání. Nakonec je Eusebio dosažen svými pronásledovateli - otcem zavražděného Lisarda i Julií, která se zatím ze žalu nad domnělou Eusebiovou urážkou stala po útěku z kláštera bezcitnou vražednicí. Eusebio je nakonec lynčován davem. Ještě před svou smrtí se však dovídá, že je ve skutečnosti Juliiným bratrem a Curciovým ztraceným synem. Julie, proklínající se kvůli nevědomě krvesmilným touhám, je v okamžiku své smrti vyzvednuta na nebesa…

V dramatu, nepostrádajícím mystické, křesťanské ani démonické prvky, hraje důležitou roli symbol kříže, který je možné vykládat jako Kainovo znamení, ale zároveň také jako tajemný příslib štěstí a usmíření. Neovladatelná tělesná i duševní vášeň, touha po spravedlnosti, hrdinské pojetí cti a spravedlnosti, temná zločinnost, slepá nenávist, touha po pomstě a všudypřítomné bezmezné odhodlání se ve hře zdařile prolínají s klaunstvím a vpravdě lidovým pojetím „vysokých ideálů“. Svěží a neoposlouchané verše, stejně jako barvitý příběh dosahují bezmála úrovně dramat Shakespearových, temperamentem a hravostí však některá z nich dokonce předčí.