Magická flétna

Premiéra:  05. dubna 2006
Igor v roli: Sarastro

naproti motivům Kouzelné flétny W.A.Mozarta s mistrovskými kouzly Karla Bushe & company

Autorský tým renomovaného českého skladatele a dirigenta Petra Kofroně, režiséra Zdenka Plachého a scénáristy Jiřího Šimáčka (uvedli se např. náročnou inscenací „Fantom, čili Krvavá opera“ v pražském Národním divadle) připravil pro MdB představení - „Mozartova Kouzelná flétna“. Tento „vášnivý singspiel“, vychází ze slavné Mozartovy opery Kouzelná flétna však pouze zčásti. (Publikum však rozhodně nebude připraveno o nejkrásnější melodie Kouzelné flétny – nepřijde ani o slavnou árii Královny noci, ani o známý duet Papagena a Papageny.) Autoři díla se ale rozhodli do původní Mozartovy a Schickanederovy předlohy vnést ducha současného světa. Mozartova původní opera bývá někdy považována za tzv. zednářskou operu, v níž zednář Mozart prozradil z praktik zednářských lóží více, než mu bylo dovoleno. Autoři nové adaptace připravili zcela nový scénář, v němž je říše Královny noci řízena fascinujími lidskými principy, jako je lidský soucit, vděčnost, trpělivost. Sarastrovu říši obdivujeme naopak pro výchovu k sebeobětování, sounáležitost k celku, úctu k zákonům a řádu. V novém představení zde tedy již nestojí proti sobě říše dobra a zla, ale o vládu zde soupeří dvě říše jinak pojímaného dobra. Tím silněji pak vyznívá i slavná „love – story“ mezi Taminem a Paminou, kteří ctí základy obou zmíněných říší, přesto jsou však jimi a tragicky rozděleni.

V tomto novém „vášnivém singspielu“ se jednak mluví, tančí i zpívá, diváci mohou obdivovat brilantní a vtipné dialogy, které psali autoři většinou přímo na tělo hercům MdB. Ale nejen to!

Poprvé v dějinách českého divadla se spojí dva žánry – velké divadelní hudební představení s iluzionistickou show jednoho z předních evropských iluzionistů „Karel Bush & Company“. V průběhu představení budou uvedeny velké iluze, a to jak svým významem, tak i rozměrem. Např. kouzelníkův průchod vířící leteckou vrtulí patří mezi vrcholná čísla světového iluzionismu. Tuto mimořádnou iluzi není možné vidět na běžných evropských divadelních scénách - jeviště nové hudební scény MdB je však i pro takto technicky obtížné výkony připraveno. Všechna kouzla jsou zároveň pevnou součástí scénáře tohoto neobvyklého nového multimediálního projektu Městského divadla Brno.