Amfitryon

Premiéra:  09. září 2006
Igor v roli: Jupiter

komedie/česká premiéra

Výjimečně nadaná česká režisérka společně se svým životním druhem a spolupracovníkem Štěpánem Otčenáškem pro naše divadlo již po třetí vybrali ojedinělé dílo v podobě nesmírně intelektuálně vzrušující tragikomedie Amfitryon, kterou přebásnil Heinrich von Kleist podle antické pověsti i podle následné Molièrovy stejnojmenné satirické veselohry. Tolik mimořádných autorů a tolik zájmu o jedno téma! Antickou pověst o Amfitryonovi, mykénském králi, kterému Zeus svede manželku Alkménu tak, že na sebe vezme jeho podobu (z tohoto spojení se pak narodí Hérakles) známe z pozdního podání Plautova. Z Plauta pak vychází Molière, jehož Amfitryon je alegorickou satirou na uvolněné mravy u královského dvora obecně i na záletnost Ludvíka XIV. konkrétně. V Kleistově verzi jsou však komické výjevy podány daleko realističtěji a také duševní pochody v nitru svůdce a zmatené Alkmény jsou vylíčeny s daleko větší psychologickou odstíněností i provokativností. A tak komedie na antické téma vytváří prostor k zamyšlení i k zábavě. Dílo bylo nedávno přeloženo Josefem Balvínem a tento kongeniální překlad nebyl dosud na českých jevištích uveden.