Orfeus v podsvětí

Premiéra:  17. června 2006
Igor v roli: Jupiter

hudební revue

Málokteré dálo se může pochlubit tak nesmrtelným evergreenem jako Offenbachův Orfeus v podsvětí. Opereta, které se vrací na repertoár hudebních divadel s železnou pravidelností vesmírné komety. Offenbach sám nepochybně nezamýšlel napsat kapitolu v dějinách hudby. Jeho cílem bylo především bavit. Byl ředitelem operetní scény a v té době už evropsky uznávaným autorem mnoha operet a vaudevillů. Orfeus v podsvětí je také spíše hudební revue. Ale zazněl v něm poprvé slavný kankán. Tanec, který dobyl svět, vytvořil svébytný taneční styl a ovlivnil vkus hudebního publika téměř na celé století. Jestliže se dnes vrací tato slavná opereta také na brněnská divadelní prkna, pokusíme se uvádět ji tak, jak to zamýšlel i Offenbach. Aby nejen bavila svými hudebními půvaby, ale také tím, že dokáže reagovat na současnost. S tímto úmyslem koncipoval Orfea i sám autor hudby a jeho libretisté. Společně si dělali legraci z věcí povýtce smrtelně vážných tak, že se pařížské publikum bavilo a baví se v podstatě dodnes. Orfeus totiž ve své vlasti opouští jeviště málokdy. Brno tak splácí dluh Offenbachovi a zároveň nabízí milovníkům lehčí múzy bohatou hostinu z prostřeného stolu nesmrtelných melodií, dobrého zpěvu a zábavného tance.