Ptákoviny podle Aristofana

Premiéra:  24. dubna 2010 
Igor v roli: Hérakles, Inspektor, Lobista

politicko satirický muzikál / nová verze

Řecký dramatik Aristofanés je pro svůj ostrý vtip, odvahu tnout do živého bez ohledu na to, koho z momentálních společenských „elit“ a „celebrit“ si pohněvá, právem zván praotcem všech satiriků. Přestože jsou jeho hry téměř 2400 let staré, jsou ve své velkolepé společenské kritičnosti  stále inspirující. Zřejmě nejznámější a nejúspěšnější adaptací v Čechách je přepis "Ptáků" básníka Jiřího Žáčka "Ptákoviny podle Aristofana", jeden z ojedinělých počinů českého satirického divadla 80. let. Žáček svou značně volnou adaptaci Aristofanových Ptáků tehdy komentoval větou: "Na případnou námitku, že tohle už je jiná hra než Ptáci, mohu odpovědět protinámitkou, že i svět se od Aristofanových dob poněkud změnil. " Jde o text, který má pro Městské divadlo takříkajíc historický význam – při jeho inscenaci se v těsně předrevolučním Národním divadle poprvé sešli režisér Stanislav Moša a hudební skladatel Zdeněk Merta. Nyní se k patřičně aktualizovanému a revidovanému textu vrátili, aby se opět pokusili (Žáčkovými slovy) "vyvolat ducha lidové taškařice s její živelnou hravostí, plebejskou neuctivostí a humornou nadsázkou." Neboť:
"Staré se tváří jako nové, což mění leda kolorit.
Vždycky se sčuchnou vyžírkové a usadí se u koryt!"