Bouře

Premiéra:  27. května 2005
Igor v roli: Antonio

romance

Jestliže bouře je erbovním znakem všech romancí (pohádkových her ze závěrečného Shakespearova období), v Bouři dostává divadelní význam. Proměňuje Shakespearovu romanci ve hru ve hře a v divadlo v divadle. Vše, co se v Bouři odehraje, děje se v Prosperově divadelní dílně. Lze vyslovit, že to je také důvod, pro nějž jsme se rozhodli využít tuto hru jako první činoherní titul k ověření inscenačních možností divadelního prostoru naší nové scény. Nejvlastnější smysl této fantastické hry je v tématech ryze Shakespearovských, v jeho spojení iluze a skutečnosti, zdání a bytí, je v tématu věčných proměn. Tato témata prostupují všechny Shakespearovy hry, ale zvláštní smysl dostávají ve hře napsané těsně před jeho odchodem z Londýna do Stratfordu. Jako by to byla hra bilanční, v níž sumarizací témat jako by také uzavíral vlastní divadelní život.