Arkádie

Premiéra: 04. září 2004
Igor v roli: kapitán Brice

magicko-realistická hra

Britský autor moravského původu Tom Stoppard patří k nejuznávanějším představitelům současného dramatu. Hra Arkádie, napsaná v roce 1993, se vyznačuje jak pozoruhodně vystavěnou zápletkou, inspirativně oscilující mezi stoletími, tak břitkostí dialogů – v nejlepší intelektuální anglické tradici. Brilantní text, jehož rafinovanost a ambivalentnost skrývá v sobě značné umělecké i myšlenkové hodnoty. V jediné dekoraci – interiéru venkovského zámku – se tu střídají dvě salónní společnosti: jedna z let 1809 – 1812 a druhá současná. V obou se milostné zápletky prolínají se vzrušujícími výlety do hájemství vědy a badatelství. Spisovatelka Hana studuje v archívech lady Croomové dokumenty o vývoji zdejšího anglického parku na způsob arkadické zahrady, když ji vyruší příchod Bernarda, profesora literatury, který chce v témže archívu nalézt důkazy pro svou fantastickou domněnku, že na panství Croomových došlo roku 1809 k souboji, v němž mladý Byron zastřelil manžela své milenky. Vývody obou badatelů, ovlivněné snobismem, slavomamem, ale i moderními zkušenostmi, má divák možnost konfrontovat s „retrospektivami“ skutečného příběhu z počátku 19. století, jehož protagonisty jsou patnáctiletá, geniálně nadaná Thomasina a její mladý domácí učitel. Střetání „reality“ a pokusů o její rekonstrukci je podstatou nostalgického, takřka čechovovského ladění hry.