Odysseia

Premiéra:  14. ledna 2006
Igor v roli: Poseidón

soudobý původní muzikál

Homérova Odysseia je příběh plný fantazie, dobrodružství i napětí. Zároveň je jedním z pilířů světové literatury, na nichž stojí nejen vývoj umění, ale i celého lidského myšlení. Diváci zcela nového hudebního zpracování se stanou svědky konce Trojské války, jejíž hrdina – lstivý král Odysseus- se poté vydává zpátky domů, na rodnou Ithaku. Do cesty se mu však kladou stále nové překážky, a když jednu hrdina překoná, hned je tu další. Některé si zaviní sám, jiné mu nastražují do cesty bohové, tu ze zlomyslnosti, tu z pomsty za nějaký hrdinův čin. Ale je to on sám, kdo musí nakonec vždy boj podstoupit, aniž si může být jist dobrým koncem. Střetává se s bájným obrem Kyklopem, jindy podléhá svůdné Kalypsó, spolu se svými druhy bojuje se Skyllou a Charybdys, na své nebezpečné plavbě je často pronásledován Poseidonem, sestupuje do podsvětí… Co dramatičtějšího si může divadlo přát? A přitom je zde rozehrávána řada zajímavých otázek o věrnosti, odvaze, vytrvalosti, chytrosti, moudrosti i pokoře. To vše přirozeně vyvěrá z velkého příběhu, který nepostrádá napětí, dojetí i humor.

Inscenace Homérova díla vychází z atraktivních hereckých příležitostí a také z možností výrazných hudebních, choreografických i scénografických variací, které lze vybudovat nad tímto krásným a velkolepým textem. Jde o divadelní podívanou, která je komponována tak, aby sloužila zvýraznění a posílení toho, o čem Homérův příběh vypovídá, a co přes dávná staletí stále platí.