Jindřich VIII.

Premiéra:  21. února 2004
Igor v roli: Vévoda z Buckinghamu

historické podobenství

Slavná historie života Jindřicha VIII., jak zní celý titul, tvoří zcela zvláštní epilog díla velkého Alžbětince Williama Shakespeara. Její styl se významně liší od časných historií, jimiž Shakespeare na divadle debutoval: jeho básnický způsob tu dosahuje vrcholu uvolněnosti; dokonce lze říct, že Shakespeare vytvořil ani ne tak obvyklé drama jako spíše svébytnou pestrou a úchvatnou podívanou, v níž se mísí politická hra, tragičnost bez hořkosti, laskavá komediálnost a jistý druh rituality. Své široké plátno o střetu Jindřichových ambicí panovníka s problémy povýtce privátními, vyplnil řadou epizod zobrazující pád několika vlivných lidí – zvláště vévody z Buckinghamu, Jindřichovy první manželky královny Kateřiny Aragonské a všemocného králova rádce, kardinála Wolseyho. Hra vrcholí Jindřichovým sňatkem s neodolatelnou Annou Boleynovou a slavným křtem jejich dcery, pozdější královny Alžběty I. Ačkoli její zápletku tvoří bezkrupulózní intrikánské politikaření, při němž jde o život, v duchu závěrečné tvorby Shakespearových romancí tu dominuje pokora, mír, pokání a milosrdenství.